آیین نامه ثبت نام

نکات مورد توجه:
1.با توجه به محدودیت ظرفیت، اولویت بررسی شرایط ثبت نام با دانش آموزانی است که زودتر پیش ثبت نام  را انجام داده باشند.
2.پیش ثبت نام به منزله ثبت نام قطعی نمی باشد.
3. کد رهگیری را تا زمان ثبت نام قطعی در اختیار داشته باشید.
4.در قسمت تلفن ثابت، شماره بدون کد وارد شود.
5. زمان آغاز ثبت نام قطعی از اوایل خردادماه می باشد.
4.با توجه به محدود بودن زمان ثبت نام کتاب  متعاقبا اعلام می شود در صورتیکه مایل به ثبت نام کتاب از سمت مدرسه هستید در قسمت توضیحات بنویسید.
6.توجه فرمایید که برای پیش ثبت نام سال تحصیلی 1403-1402 را انتخاب نمایید.
7.به همراه داشتن پرینت صفحه پیش ثبت نام در زمان ثبت نام قطعی الزامی است.
8.لطفا قسمت های مشخص شده را با دقت مطالعه کرده و سپس کامل نمایید.
9.تکمیل قسمت های ستاره دار الزامی است.
10- کد پستی محل سکونت جهت تکمیل پرونده دانش آموزی الزامی می باشد .
11- لطفا اطلاعات را با دقت و درست وارد نمایید.
 
 
 
مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام قطعی و حضوری در مدرسه:
 

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام قطعی کلاس اول

 1. اصل و کپی شناسنامه دانش آموز
 2. اصل  و کپی شناسنامه والدین
 3. اصل و کپی کارت ملی والدین
 4. شش قطعه عکس 4 * 3  پشت نویسی شده  (امسال گرفته شده  باشد)
 5. اصل و کپی کارت کارت واکسن
 6. کد پستی محل سکونت

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام قطعی پیش دبستان

 1. اصل و کپی شناسنامه دانش آموز
 2. اصل  و کپی شناسنامه والدین
 3. اصل و کپی کارت ملی والدین
 4. شش قطعه عکس 4 * 3  پشت نویسی شده  (امسال گرفته شده  باشد)
 5. اصل و کپی کارت کارت واکسن
 6. کد پستی محل سکونت

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام قطعی کلاس دوم تا ششم

 1. اصل و کپی شناسنامه دانش آموز
 2. اصل کارنامه قبولی سال های  قبل
 3. اصل  و کپی شناسنامه والدین
 4. اصل و کپی کارت ملی والدین
 5. شش قطعه عکس 4 * 3  پشت نویسی شده  (امسال گرفته شده  باشد)
 6. اصل و کپی کارت کارت واکسن
 7. کد پستی محل سکونت
 
 ورود به صفحه ثبت نام
رهگیری ثبت نام
 
نقشه سایت